Tanév rendje

A tanítási napok száma:

 • Száznyolcvan nap.

2.1. Szorgalmi idő

 • Tanévnyitó ünnepség: 2017. szeptember 1. 810
 • Az első tanítási napja: szeptember 1. (péntek)
 • Az első félév vége: 2018. január 26. (péntek)
 • Félévi értesítők kiadása: 2018. február 02. (péntek)
 • Elsősök beiratkozása: későbbi időpontban kerül meghatározásra
 • A tanulók jelentkezése a Központi írásbeli felvételi vizsgára: 2017. 12. 08.
 • Az általános felvételi eljárás kezdete: 2018. 01. 20.
 • A 8. osztályosok jelentkezési lapjának továbbítása a középfokú iskoláknak, a Felvételi Központnak: 2018. 02. 19.
 • A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában: 2018. 03.21-22.
 • Idegen nyelvi mérés időpontja: 2018. 05. 16.
 • A 2017/2018. tanévben az országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés időpontja: 2018. május 23.
 • Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek)
 • Tanévzáró ünnepség, 8. osztályosok ballagása: 2018. 06. 16. (szombat)

2.2. Tanítási szünetek

 • Az őszi szünet 2017. október 30-ától november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
 • A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
 • A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 04. (szerda).

2.3. Tanítási nélküli munkanapok

A tanítási évben 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel, amelyből egy nappal a diákönkormányzat rendelkezik.

 1. Pályaorientációs nap 2017. december 21. (csütörtök)
 2. Nevelési értekezlet: 2017. december 22. (péntek)
 3. Megelevenedett oldalak vetélkedő: 2018. március 10. (szombat, 03.16-ról áthelyezett munkanap)
 4. Madarak és fák napja 2018. április 21. (szombat, 04.30-ról áthelyezett munkanap)
 5. Tanulmányi kirándulás 2018. május 25. (péntek)
 6. Gyermeknap és Diáknap 2018. június 15. (péntek)

2.4. Tanulmányi kirándulások időpontja

 • május 25. (péntek)

2.5. Az osztályozó és javító vizsgák

 • Félévi osztályozó vizsga: 2018. január 23. 1400 (kedd)
 • Év végi osztályozó vizsga: 2018. június 05. 1400 (kedd)
 • Javítóvizsga: 2018. augusztus 28. 900 (kedd)

2.6. Áthelyezett munkanapok

 • március 16. (péntek) pihenőnap, 2018. március 10. (szombat) munkanap
 • április 30. (hétfő) pihenőnap, 2018. április 21. (szombat) munkanap

 2.7. Témahetek

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására.
A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdette meg:

 • pénzügyi és vállalkozói témahét                    2018. március 5. és 2018. március 9.
 • digitális témahét                                            2018. április 9. és 2018. április 13.
 • fenntarthatósági témahét                               2018. április 23. és 2018. április 27.

 3. Programterv

 3.1. Megemlékezések, rendezvények

 (Ha külön nem jelöljük az időpontot, akkor az iskolai ünnepség az adott naptári nap reggel 900 órakor Szomolyán és 1100 órakor Bogácson lesz.)

Tanévnyitó ünnepség

Bogács: szeptember 1. 8:10

Szomolya: szeptember 1. 8:10

Intézményvezetői évnyitó értekezlet – Bogácson megrendezve a Tankerület szervezésében

szeptember 5.10:00

 A zene világnapja

Bogács: szeptember 29. (péntek)

Aradi vértanúk okt. 6. – osztályszinten

október 6. (péntek)

Október 23. – megemlékezés iskolaszinten

október 20. (péntek)

Mikulás – osztályszinten – 2017. december elején

Karácsony – iskolaszinten

2017. december 20. (szerda)

Magyar Kultúra Napja – iskolarádióban megemlékezés

2018. január 22. (hétfő)

Farsang

2018 februárjában osztályszinten az osztályfőnökök szervezésében

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2018. február 23. (péntek)

„Megelevenedett oldalak”

2018. március 10. (szombat)

Március 15. – iskolaszinten

2018. március 14. (szerda)

Költészet napja – április 11.

Bogács (Szavalás a Községi Könyvtárban)

A holokauszt áldozatainak emléknapja

2018. április 12. (csütörtök)

Fenntarthatósági témahét – április 23-április 27.

Anyák napja – május elején – osztályszinten

Madarak és fák napja

2018. április 21. (szombat)

Tanulmányi kirándulás

2018. május 25. (péntek)

Nemzeti összetartozás napja

2018. június 04. (hétfő)

Gyermeknap és Diáknap

2018. június 15. (péntek)

Ballagás és tanévzáró ünnepség

2018. június 16. (péntek)

3.2. Nevelőtestületi értekezletek

 • Alakuló értekezlet: 2017. augusztus 22. 800
 • Tanévnyitó értekezlet: 2017. augusztus 31. 800
 • Félévi osztályozó értekezlet: 2018. január 23. 1400
 • Félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2018. február 12 1400
 • Tanév végi osztályozó értekezlet: 2018. június 12. 1400
 • Tanévet záró nevelőtestületi értekezlet: 2018. június 28. 900
 • Vezetői értekezletek: havonként
 • Munkaértekezletek: alkalmanként

3.3.Szülői értekezletek

 • Tanév eleji: 2017. szeptember 11-15.
 • Pályaválasztási: november első hete
 • Félévi: 2018. február 05-09.
 • Leendő első osztályosok szülei részére: 2018 márciusa
 • Tanév végi: 2018. május 28-június 01.

3.4.Fogadóórák

Pedagógusok:

 • Őszi: 2017. november 13. 1630-1730
 • Tavaszi: 2018. április 23. 1630-1730

Igazgató:

 • Hónap első hétfőjén 1600-1700

3.5. Szöveges értékelés

 • ¼ negyedéves: 2017. november 10.
 • ¾ negyedéves: 2018. április 13.

Hozzászólások lezárva.